Hem
Artiklar
Avgiftsskolan del 2: växelkurser

Avgiftsskolan del 2: växelkurser

På vilket sätt är växelkursen en avgift?

Växelkursen är priset på en valuta i förhållande till priset på en annan valuta. Så långt är vi förhoppningsvis överens. Men varför utgör den växelkurs som du får när du skickar pengar utomlands en kostnad för dig?

Varför den växelkurs som du får när du skickar pengar utomlands är och bör ses som en avgift är precis vad denna artikel ska handla om.

Innan vi går in på detta så kommer ett kort avsnitt och vad en växelkurs är, vad som styr växelkursen och vad begreppen köp- och säljkurs innebär. Om du redan har koll på detta, scrolla ner till rubriken "Varför kostar valutakursen dig pengar?".

Vad är en växelkurs?

En växelkurs mellan två valutor är helt enkelt ett mått på hur mycket den ena valutan är värd uttryck i den andra valutan. Eller helt enkelt: priset på en valutan i förhållande till en annan valuta.

Detta gäller samtliga valutor. Det är alltså möjligt att ta reda på växelkursen mellan svenska kronor (SEK) och alla andra valutor.

Växelkursen för euro angett i svenska kronor skrivs som SEK/EUR, vilket visar hur många svenska kronor som en euro kostar. För dagens datum (4 maj 2020) så gäller det att 1 EUR = 10,7443 SEK. Omvänt, så gäller det att 1 SEK = 0,0930726 EUR.

Vad styr en växelkurs?

En växelkurs, även kallat valutakurs, styrs i korta drag av efterfrågan på ett lands valuta och kursen bestäms på valutamarknaden (forex exchange market). Den primära faktorn som styr efterfrågan och i och med det även valutakursen, är förväntningarna på ett lands framtida ekonomi.

Förväntningarna på ett lands framtida ekonomi beror i sin tur på ett flertal faktorer, såsom exempelvis:

  • Ränteläge och inflation
  • Utrikeshandel
  • BNP (ekonomisk tillväxt)
  • Interventioner från landets centralbank (exempelvis Riskbanken i Sverige eller The Federal Reserve i USA)
  • Politisk osäkerhet

Denna artikelserie syftar inte till att förklara hur priset på en valuta förändras som en konsekvens av dessa faktorer, så vi får istället hänvisa till engelska Wikipedia eller Investopedia för mer information.

Köp- och säljkurs

Affärer i valutor genomförs som regel på valutamarknaden där uppstår det transaktionskostnader i samband med att en valuta växlas mot en annan. På grund av dessa transaktionskostnader så skapas det en skillnad mellan det pris som en köpare respektive säljare är villiga att betala för samma valuta. Dessa kurser brukar benämnas för säljkurs respektive köpkurs och skillnaden mellan de två kallas för vanligtvis för spread. Medelvärdet av sälj- och köpkursen kallas för mittkursen.

Nedan följer ett exempel på köp- och säljkursen för SEK/EUR från Handelsbanken:

Köpkurs (den kurs som Handelsbanken köper valutan från dig): 10,7635

Säljkurs (den kurs som Handelsbanken säljer valutan till dig): 10,8835

Mittkursen (medelvärdet av köp- och säljkursen): 10,8235

Varför kostar valutakursen dig pengar?

Det kostar dig pengar för att du får köpa valutan till säljkursen, vilket innebär att du betalar mer än den faktiska mittkursen. Omvänt, när du säljer en valuta så gör du det till bankens köpkurs, vilket innebär att du får mindre betalt för din valuta än vad den är värd enligt mittkursen.

Om du bara ska överföra ett litet belopp så är denna kostnad väldigt liten, men om du ska överföra ett stort belopp så blir kostnaden snabbt en betydande summa. Detta beror såklart på att marginalen som adderas på växelkursen är procentuell.

Nedan följer ett exempel för att illustrera.

Kostnad för att överföra 10 000 SEK till ZAR (Sydafrikansk rand)

Detta exempel utgår från Handelsbankens växelkurs 4 maj 2020.

Köpkurs: 1 SEK = 0,5203 ZAR, säljkurs: 1 SEK = 0,5403 ZAR, mittkurs: 1 SEK = 0,5303 ZAR

Detta motsvarar ett påslag på ungefär 2%. Det må låta lite, men för en överförings på 10 000 SEK så motsvarar det en kostnad på hela 200 SEK. (10000*0,02 = 200).

Tror du att din bank berättar för dig (eller visar på ett tydligt sätt) att du precis har betalat dem 200 kr i avgiften? Knappast.

Banker måste självklart kunna ta betalt för sina tjänster, liksom alla andra företag, men varför överföra dina pengar med en bank från första början när det finns betydligt billigare aktörer?

Jämför själv i vår jämförelsetjänst för att hitta det billigast (och snabbaste) alternativet för just din överföring!

Del 3 i Avgiftsskolan

Redo att ta dig an nästa del i avgiftsskolan som går igenom dolda avgifter? Du hittar den här.

FAQ

Vanliga frågor och svar

Fler artiklar om

Avgiftsskolan

Här hittar du de senaste artiklarna i denna kategori.
Avgiftsskolan

Avgiftsskolan del 3: Dolda avgifter

Vad är en dold avgift? Och vilka dolda avgifter är det som du behöver se upp för? Detta går vi igenom i denna del av avgiftsskolan
Transferhero
Aug 7, 2023
min läsning
Avgiftsskolan

Avgiftsskolan del 2: växelkurser

I del 2 i Avgiftsskolan går vi igenom varför den växelkurs som du får när du skickar pengar utomlands är och bör ses som en avgift.
Transferhero
Aug 7, 2023
min läsning
Avgiftsskolan

Avgiftsskolan del 1: vad är en avgift?

Vad är en avgift och vilka avgifter bör du se upp för när du överför pengar? TransferHero förklarar!
Transferhero
Aug 20, 2023
min läsning