IBAN: vad är IBAN?

Vad är egentligen IBAN? Vad står det för och hur ska du använda IBAN? TransferHero reder ut begreppet.

Ordlista: IBAN

IBAN är en förkortning för International Bank Account Number (internationellt bankkontonummer på svenska) och används för att identifiera bankonton vid internationella överföringar av pengar

Vid internationella överföringar av pengar, framför allt inom Europa, så används IBAN för att identifiera mottagarens bankkonto.

För att göra en betalning till utlandet med en svensk internetbank så behöver sändaren uppge både BIC-koden och IBAN.

Var Används IBAN?

IBAN används som sagt i huvudsak i Europa och i synnerhet inom det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA, Single Euro Payments Area). För SEPA-betalningar där euros överförs, så ska endast IBAN användas. För betalningar inom Europa från en valuta till euro eller från euro till en annan valuta, exempelvis EUR --> SEK, så behöver både BIC och IBAN används.

IBAN fungerar alltså inte att använda till en mottagare i USA, för att nämna ett exempel.

Behövs både IBAN och BIC?

Ja och nej – det beror på.

Förutsatt att överföringen sker i euro, dvs. från EUR till EU så behövs endast IBAN. För alla övriga överföringar där IBAN används, så behöver även BIC uppges.

Ifall du vill skicka 1000 SEK till EUR behöver du alltså både ange BIC och IBAN.

Formatet på IBAN

Formatet på IBAN skiljer sig länder sinsemellan, men IBAN kan som mest bestå av 34 tecken.

I Sverige består IBAN av 24 tecken, medan Norge endast använder 15 tecken och Malta hela 31.

IBAN har följande format:

  • 2 bokstäver för land. För Sverige: SE

  • 2 kontrollsiffror (som beräknas utifrån övriga siffror för att upptäcka och undvika fel)

  • upp till 30 ytterligare siffror eller bokstäver (i Sveriges fall så är det 20st)

Nedan hittar du några IBAN-nummer för svenska banker

IBAN-nummer för svenska banker

IBAN-nummer för några svenska banker och finansiella institut (i bokstavsordning)

  • Danske Bank: SEXX 1200 0000 0YYY YYYY

  • ICA-banken: SEXX 9270 0000 0927 Z YYY

  • SEB: SEXX 5000 0000 05ZZ ZYYY YYYY

  • Handelsbanken: SEXX 6000 0000 000Y YYYY YYYY

Där, XX = kontrollsiffror, Y = kontonummer, Z = kontorsnummer eller clearingnummer

Kontrollera ett IBAN-nummer

Vill du kontrollera ett IBAN-nummer? Du kan göra det enkelt genom att knappa in ett IBAN-nummer på iban.se.