• Hem
 • /
 • Blogg
 • /
 • Vi undersöker: adderar Wise verkligen inget påslag på växelkursen?

Vi undersöker: adderar Wise verkligen inget påslag på växelkursen?

Wise marknadsför att de använder marknadens mittkurs (mid-market rate) och att de inte adderar ett påslag på växelkursen, men stämmer det?

Stämmer det att Wise använder marknadens mittränta?

För att ta reda på om Wise använder sig av marknadens mittränta så bestämde vi oss för att göra ett experiment för att gå till botten med deras påstående.

Innan vi går igenom vårt experimentet, låt oss börja med att påminna om vad marknadens mittkurs är.

Vad är marknadens mittränta?

Jo, marknadens mittkurs (mid-market rate på engelska) är den växelkurs som ligger mittemellan valutabörsens köp- och säljkurs. Med andra ord: marknadens jämviktspris utan påslag för att varken köpa eller sälja valutan.

Hur räknar man då ut marknadens mittränta?

Du adderar köp- och säljkursen och dividerar summan med två, alltså:

(köpkurs + säljkurs) / 2 = marknadens mittkurs

För en mer detaljerad genomgång, spana in vår artikel om marknadens mittränta.

Nu när vi har koll på vad marknadens mittränta är, låt oss undersöka om det faktiskt är sant att Wise låter sina kunder skicka pengar från en valuta och land till en annan valuta och land utan att addera ett påslag på växelkursen.

Experiment

I god vetenskaplig sed så började vi vårt experiment med att formulera en hypotes som vi ville testa.

Hypotes: Wise tillämpar marknadens mittränta och deras kunder kan överföra pengar från en valuta till en annan utan påslag på växelkursen. Med påslag menas en växelkurs som avviker från marknadens mittränta, antingen för att köpa eller sälja valutan i fråga.

Metod: För att testa hypotesen valde vi följande tillvägagångssätt:

 1. Undersöka vilken växelkurs Wise ger sina kunder under en viss tidsperiod (genom att använda deras API (application Programming Interface)). Därefter dokumenterar vi växelkursen.

 2. Se den faktiska växelkursen hos valutabörsen XE för samma tidsperiod. Därefter dokumenterar vi växelkursen.

 3. Jämföra Wise växelkurs med valutabörsen XE:s växelkurs.

 4. Bekräfta eller avfärda hypotesen genom att jämföra Wise växelkurs mot XE:s dito.

Några frågor på det?

Bra, då sätter vi igång.

Wise API

För att ta reda på Wise växelkurs så använder vi oss av deras API, och dokumentationen till deras API hittas här.

En liten parantes i sammanhanget är att det är samma API som vi använder för att beräkna hur mycket pengar det kostar att skicka pengar med Wise i vår jämförelsetjänst.

För detta experiment så tittar vi på växelkursen för att växla GBP mot USD (men vi hade även kunnat använda ett annat valutapar, såklart).

När vi skickar en POST-request till endpointen https://api.sandbox.transferwise.tech/v2/quotes så får vi fölande respons:

Du behöver inte stirra dig blind på hela responsen, förutsatt att den inte intresserar dig. Det viktiga är den 7:e raden där det står vad växelkursen är (""rate": 1.30445). Alltså: 1 GBP = 1,30445 USD, eller omvänt: 1 USD = 0,7666 GBP. Det är denna växelkurs som vi sedan ska jämföra med XE.

Sammanfattningsvis:

 • Wise växlingskurs 1 GBP = 1,30445 USD, eller omvänt: 1 USD = 0,7666 GBP.

Valutakurs från XE.com

När vi testar vad valutakursen för valutabörsen är vid samma tidpunkt, det vill säga 15 Mars 2021 kl. 13:18 (växelkursen uppdateras varje minut), så är växelkursen helt identisk med den växelkurs som returnerades från Wise API.

I skärmdumpen nedan ses att växelkursen ("we use midmarket rates") är 1 GBP = 1,30445 USD, vilket är identiskt med Wise växelkurs.

Valutakurs för GBP till USD från XE

Sammanfattningsvis:

 • XE:s växlingskurs 1 GBP = 1,30445 USD, eller omvänt: 1 USD = 0,7666 GBP.

Jämförelse mellan Wise och XE

I experimentet ovan framgår det att växelkursen för Wise och XE för valutaparet GBP och USD är identisk. I båda fallen är växelkursen 1 GBP = 1,30455 USD och således kan det konstateras att Wise de facto använder sig av marknadens mittränta.

Vi repeterade detta test flera gånger och fick vid varje tillfälle samma resultat, nämligen att Wise de facto använder sig av marknadens mittränta och inte adderar något påslag på växelkursen.

Slutsats

Det stämmer att Wise inte adderar en marginal på växelkursen, utan möjliggör för sina kunder att överföra pengar från en valuta till en annan utan påslag.

Experimentet visar att så är fallet och hypotesen kan därför bekräftas.

Ha dock detta i åtanke:

 • Wise är inte gratis. Då tjänar förvisso inga pengar på valutakursen, men de tar ut en fast avgift för varje transaktion. Avgiftens storlek beror på dels på den betalmetod du använder, dels på hur snabbt du behöver pengarna, samt vilket valutapar som överföringen avser.

 • Experimentet testades i Mars 2021 och resultatet kan komma att ändras framgent

 • Endast valutaparet GBP till USD testades.